Welcome
Nhung Hồng - chuyên gia tư vấn sống khỏe - sống đẹp đã giúp hàng trăm chị em thay đổi cuộc sống

Nhung Hồng – chuyên gia tư vấn sống khỏe – sống đẹp đã giúp hàng trăm chị em thay đổi cuộc sống

Tôi tình cờ có dịp quen Nhung Hồng khi tham gia một khóa học về đào tạo kinh doanh của Diễn giả, luật sư Phạm Thành Long. Lúc mới gặp, tôi hoàn toàn không có ấn tượng đặc biệt gì cho đến khi được nghe cô ấy trình bày về đóng góp của cô ấy […]